Banner met iPad en tekst 'Wat geef jij prijs? Je hebt meer bedrijfsgeheimen dan je denkt!'
Banner met iPad en tekst 'Wat geef jij prijs? Je hebt meer bedrijfsgeheimen dan je denkt!'

Uw bedrijfsgeheim beschermen? Lees hier hoe!

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) maakt duidelijk wat een bedrijfsgeheim is en hoe u het kunt beschermen. De wet biedt u de mogelijkheid om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken. De spelregels in heel Europa zijn gelijk, omdat de wet voortkomt uit een Europese richtlijn en alle EU-lidstaten deze moeten invoeren. Hierdoor krijgt u als ondernemer meer rechtszekerheid over wanneer en hoe u kunt optreden tegen een inbreuk op uw bedrijfgeheim.

Wat is een bedrijfsgeheim

Met een bedrijfsgeheim bedoelen we knowhow en bedrijfsinformatie die waardevol zijn, omdat zij geheim zijn, bedoeld zijn om vertrouwelijk te blijven en waarvoor de houder maatregelen heeft genomen om deze geheim te houden. 

Bedrijfsgeheimen kunnen betrekking hebben op veel verschillende soorten informatie, zoals:

 • Klantenbestand
  Klantenbestand icoon
 • Werkprocessen
  Werkprocessen icoon
 • Technische kennis
  Technische kennis icoon
 • Concept
  Concept icoon
 • Software
  Software icoon
 • Onderzoeksgegevens
  Onderzoeksgegevens icoon
 • Strategie
  Strategie icoon
 • Contracten
  Contracten icoon
 • Formules en Recepten
  Formules en recepten icoon

Voor wie is het belangrijk?

Een bedrijfsgeheim is vooral belangrijk voor MKB-bedrijven, starters en bedrijven in de dienstensector.  Als bedrijf bent u bezig met het verwerven, ontwikkelen en toepassen van knowhow en bedrijfsinformatie. Of u wisselt kennis uit met andere bedrijven of met onderzoeksinstellingen in het kader van onderzoek en innovatie. Dit zijn investeringen die grote invloed hebben op uw concurrentiepositie, innovatievermogen en rendement. Om uw positie in de markt te versterken, is dus belangrijk dat deze informatie vertrouwelijk blijft.

Bedrijfsgeheimen vertegenwoordigen een enorme waarde, met name voor het innovatieve bedrijfsleven. Juist deze  bedrijven worden steeds meer blootgesteld aan oneerlijke praktijken. Deze zijn gericht op het onrechtmatige verkrijgen van bedrijfsgeheimen, zoals stelen, kopiëren zonder toestemming, economische spionage of inbreuk op vertrouwelijkheidsvereisten. Ontwikkelingen zoals globalisering, uitbesteding van werkzaamheden en ruimere toepassing van informatie- en communicatietechnologieën dragen bij aan het toenemende risico. Hierdoor hebben steeds meer personen en bedrijven toegang tot de vertrouwelijke knowhow en informatie.

Wat zijn de drie voorwaarden

Om voor bescherming van bedrijfsgeheimen in aanmerking te komen, is geen aanvraag en geen registratie nodig. Uw bedrijfsgeheim moet wel voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 1. Het moet geheim zijn.
  Dit betekent dat de informatie niet algemeen bekend is of niet eenvoudig toegankelijk voor de personen die zich er mee bezig houden. Alledaagse informatie of ervaring die werknemers opdoen als zij hun werk doen, vallen hier niet onder.
  En
 2. het moet handelswaarde hebben.
  Dit betekent dat de informatie commerciële waarde heeft, omdat het geheim is. Bijvoorbeeld recepten van allerlei producten, zoals dranken, voedsel of verf. Als deze niet geheim zouden zijn, dan zouden ze (vrijwel) geen waarde hebben. Iedereen kan dan immers die producten maken. 
  En
 3. u moet redelijke maatregelen hebben genomen om uw bedrijfsgeheim vertrouwelijk te houden.
  Dit betekent bescherming door het nemen van maatregelen die de geheimhouding verzekeren. 

Welke maatregelen kan ik nemen?

U kunt maatregelen nemen als:

 • Fysieke beveiliging door bewaking van het bedrijf, een kluis of afgesloten archieven
 • Digitale beveiliging zoals: beveiliging van uw systeem met wachtwoorden, encryptie, beveiligingssoftware en
 • Het opslaan van uw bedrijfsgeheim in een digitale kluis, zoals het i-DEPOT van BOIP
 • Afspraken met werknemers door concurrentiebedingen en geheimhoudingsclausules in arbeidscontracten, werkprotocollen.
 • Afspraken met zakenpartners en nieuwe relaties (bedrijven en kennisinstellingen) door geheimhoudingsovereenkomsten

 

Hangslot met digitale codering op achtergrond

Hoe kan ik inbreuk aanpakken?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt bedrijven de mogelijkheid om bij de rechter een vordering in te stellen als iemand inbreuk maakt op hun bedrijfsgeheim. Dat wil zeggen als iemand het bedrijfsgeheim onrechtmatig heeft verkregen, gebruikt of openbaar heeft gemaakt. In de wet staat een aantal maatregelen en procedures opgesomd. Zo kunt u de rechter vragen om:

 • Een verbod dat de ander uw bedrijfsgeheim openbaar maakt
 • Een verbod van de productie of handel in producten die gemaakt zijn met behulp van uw bedrijfsgeheim
 • Beslag te mogen leggen op inbreukmakende producten of dat deze producten aan u moeten worden afgegeven
 • Deze producten te mogen terugroepen, uit de handel nemen of vernietigen
 • Schadevergoeding
 • Openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak

Meer informatie over bedrijfsgeheimen

Octrooicentrum Nederland:  Brochure 'Bedrijfsgeheimen bij innovaties'
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: i-DEPOT bedrijfsgeheim en know-how
Ondernemersplein: Vereenvoudigde bescherming bedrijfsgeheimen
European IP Help Desk: Fact Sheet 'Trade secrets: Managing confidential business information'


Vragen?

BOIP logo

 

 

 

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum  vastleggen in een i-DEPOT.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met ons Informatiecentrum.

Neem contact op met BOIP  

logo rijksdienst voor ondernemend nederland

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), is dé octrooiverlener van Nederland.

De afdeling Publieksvoorlichting helpt u graag bij uw vragen over octrooien.

Neem contact op met RVO

Deze campagne wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat